O nás

Spoločnosť PlanPrint, s. r. o. poskytuje už od roku 2007 špecializované služby veľkoformátovej CAD tlače, digitalizácie projektov a kompletnej reprografie projektovej dokumentácie. Naše služby pravidelne využívajú stovky zákazníkov z radov architektov, projektantov, geodetov, stavebných spoločností a samospráv z nitrianskeho regiónu.

Vďaka špecializácii sme schopní poskytovať rýchle a kvalitné služby, pričom ceny dlhodobo udržiavame na najnižších možných úrovniach. Prehľadnosť a stabilita cien sú trvalo našou silnou stránkou. Rovnako profesionálne Vám vytlačíme jeden výkres alebo tisíc výkresov.

Vysoký počet veľkoformátových zariadení s enormnou tlačovou kapacitou je pre našich zákazníkov zárukou kvalitných výstupov v čo najkratšom čase. Naše stroje sú pravidelne profesionálne servisované, čo zaručuje vždy mimoriadnu kvalitu produkcie. Vysoké kvalitatívne štandardy, niekoľkonásobná výstupná kontrola kvality a početnosti prinášajú našim zákazníkom maximálnu mieru spoľahlivosti. Zároveň znižujú čas pre prácu s výstupmi na nevyhnutnú minimálnu mieru.

Navyše – každý stroj máme minimálne dvojmo (farebné tlačiarne, čiernobiele tlačiarne, skenery, dokonca skladačky), čo znamená, že nás v tlači neobmedzuje plánovaný alebo neplánovaný servis žiadneho zariadenia. Jednoducho tlačiť, kopírovať či skenovať pre nás nie je problém kedykoľvek.