Ako to prebieha?

Príklady priebehu jednotlivých služieb:

Tlač

  • pošlete nám mailom požiadavku na tlač projektovej dokumentácie, napíšete nám počet paré, či ide o farebnú alebo ČB tlač, prípadne špeciálne požiadavky (napr. použitie plotrovacieho štýlu pri tlači z AutoCADu) a čas, kedy chcete mať dokumentáciu pripravenú
  • vo Vami požadovanom čase sa zastavíte pre dokumentáciu pripravenú podľa Vašich požiadaviek
  • pokiaľ chcete, môžete si v našich priestoroch dokumentáciu skompletovať (podpísať, opečiatkovať) a priamo od nás pokračovať napríklad k investorovi, prípadne si ju môže investor následne prevziať aj u nás
  • využijete našu pracovnú dobu

Kopírovanie

  • prinesiete k nám dokumentáciu a my ju podľa Vašich pokynov v dohodnutom čase skopírujeme (pokiaľ sa nám to podarí skôr, môžeme Vás ihneď informovať)
  • zastavíte sa po pripravenú dokumentáciu

Všeobecne

  • vždy sa snažíme minimalizovať čas realizácie každej zákazky, niekedy sa však môže stať, že sa naraz stretne viac požiadaviek – v takom prípade sa snažíme postupovať chronologicky s ohľadom na požiadavky jednotlivých zákazníkov a spravidla sú v cieli spokojní všetci zúčastnení
  • pre zadanie alebo vyzdvihnutie zákazky je možné využiť krátkodobé parkovanie vo dvore
  • pokiaľ je to možné, zákazku realizujeme okamžite, často aj na počkanie (podľa rozsahu a aktuálnej situácie)
  • v prípade tlače nám väčšie prílohy (nad 5MB) posielajte cez doručovacie služby typu www.uschovna.cz